Wet- en regelgeving

Het plaatsen van een schutting lijkt eenvoudig, maar zijn wel enkele spelregels waar u op moet letten in het kader van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan, hoe hoog mag mijn schutting maximaal zijn? Waar mag ik dit plaatsen? Heb ik toestemming nodig van mijn directe buren?


Hoogte schutting

U mag een schutting tot 2 meter hoog in de meeste gevallen vergunningsvrij plaatsen, mits anders aangegeven in de algemene plaatse verordening van uw gemeente. Vaak is dit ook afhankelijk van de positie van uw woning. Zoals aan de voorzijde van de woning mag u vaak niet hoger dan 1 meter  tot 1 meter achter de voorgevel. Heeft u op een hoeklocatie dan is uw zijtuin een “voorerfgebied” en is het plaatsen van een schutting vergunningplichtig. Dit heeft te maken omdat de schutting wordt gezien als een bouwwerk. U doet er dus goed aan om voorafgaand van de uitvoeringswerkzaamheden bij uw gemeente te checken wat de wet- en regelgeving is voor het plaatsen van een schutting. Over het algemeen is 2 meter de maximale hoogte bij de meeste gemeenten zonder vergunning. Een haag of andere beplanting is vergunningsvrij. Beplanting wordt niet gerekend als bouwwerk.


Waar mag ik mijn schutting plaatsen?

De schutting mag u op uw eigen perceel plaatsen en op de erfgrens. Echter zijn hier twee verschillen, wat misschien vanzelfsprekend is, maar toch niet verkeerd is om even bij stil te staan.

Eigen perceel
Het plaatsen van een schutting / bouwwerk op uw eigen perceel betekend ook dat alles voor uw eigen rekening komt en het onderhoud hiervan.

Op de erfgrens
Het plaatsen van een schutting op de erfgrens wordt ook wel vaak scheidingsmuur/ scheidingswand Genoemd. U bent dan gezamenlijk eigenaar van de scheidingswand. Dit betekend dan ook dat u gezamenlijk onderhoud hebt aan de scheidingswand, mits u uiteraard onderling anders hebt geregeld.


Erfgrens

Het is niet altijd duidelijk waar exact de erfgrens bevindt. Het kadaster kan uitkomst bieden om de exacte erfgrens te bepalen, dit wel tegen een vergoeding. Als laatste kunt ten alle tijde vorderen dat de rechter de grens bepaalt op grond van artikel 5:47 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.


Heeft u toestemming nodig van uw buren?

Zoals hierboven vermeldt is het toegestaan om een schutting op eigen perceel zonder toestemming van uw buren. Echter is het wel raadzaam om contact te leggen met uw buren. Veel onnodige problemen kunnen hierdoor worden voorkomen. Bij het plaatsen van een scheidingswand (dus de schutting is van u en uw buren) kunt u ten alle tijde vorderen dat de uw buren meewerken op grond van artikel 5:49 lid van het Burgerlijk Wetboek. U heeft dus officieel geen toestemming nodig van uw buren om een scheidingswand te mogen plaatsen op de erfgrens. Dit geldt overigens niet als uw perceelgrens aan de openbare ruimte of openbaar water grenst.